Zajmujemy się przeglądami, konserwacją oraz rejestracją maszyn i urządzeń zgodnie z normami UDT.

Są to:

Usługi wykonujemy rzetelnie zachowując przy tym ustalony termin realizacji podjętych działań. Starając się odciążyć klienta niewygodnymi działaniami od strony formalnej bierzemy na siebie cały obowiązek związany z należytym prowadzeniem dokumentacji w urzędzie UDT.

Naprawy, serwis i konserwację przeprowadzamy przed wcześniejszym ustaleniem dogodnego dla klienta terminem tak a żeby w miarę możliwości nie kolidować z czasem pracy i nie generować przez to niepotrzebnych strat.